21 - Japanese

 
Sr. No.DBA NameLegal NameSub-categoryMost Recent
1Jinya Ramen Bar (2017)Jinya Franchise, Inc.21 - Japanese2017
2Marugame Udon & Tempura (2017)Marugame Franchising, LLC21 - Japanese2017
3Noodles & Company (2017)Noodles & Company21 - Japanese2017
4Samurai Sam's Teriyaki Grill (2017)Kahala Franchising, LLC21 - Japanese2017
5Silverlake Ramen Japanese Noodle Bar (2017)Silverlake Ramen Holdings, LLC21 - Japanese2017
6Teriyaki Madness (2017)M.H. Franchise Company, Inc.21 - Japanese2017
7WaBa Grill (2017)WaBa Grill Franchise Corp.21 - Japanese2017
8Yoshinoya Restaurant (2017)Yoshinoya America, Inc.21 - Japanese2017